Liesung am Ancien Cinéma

Liesung vum Roland Meyer am Ancien Cinéma

Mir denken zesummen un dat wat geschitt ass, a wëllen et ni vergiessen: „L’Assemblée générale des Nations unies choisissait la date du 27 janvier, jour de la libération du camp d’extermination d’Auschwitz en 1945, pour organiser la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste.“

Am Kader vum 27. Januar, dem Dag vun der Befreiung vun Auschwitz, huet de Roland Meyer dem Cycle 4.2 aus dem Buch „Marischa“ virgelies. D’Liesung, organiséiert vum Zentrum fir politesch Bildung, huet am Ancien Cinéma statt fonnt.

Liesung am Ancien Cinéma

Schreibe einen Kommentar