D‘Veiner Lasepskanner beim Fechten

D‘Veiner Lasepskanner beim Fechten

D‘Veiner Lasepskanner beim Fechten Den 12. Dezember huet um Lampertsbierg eng spannend Fecht-Veranstaltung vun der LASEP stattfonnt. D’Kanner aus de Cyclen 3 a 4 haten d’Méiglechkeet, d’Sportaart Fechten auszeprobéieren. D’Fechtmasken an d’ Floretten goufen vum Cercle d’Escrime Lëtzebuerg zur Verfügung gestallt. Den Trainer huet déi technesch Säiten erkläert, an d’Kanner konnten och géinteneen untrieden. Besonnesch…