Liichten 2024

Der Veiner Schull hir Jéngst ware liichten

Der Veiner Schull hir Jéngst ware liichten Um Weekend vum 1.&2. Februar 2024 huet ee vill kleng Féisercher, faarweg Mutzen a wonnerschéi Lampione gesinn duerch Veianen wuselen. Eis Allerklengst haten sech mat hirem Jabel op de Wee duerch eis Stroosse gemaach an hunn de Leit stolz hir selwer gebastelt Liichtercher gewisen a wann een seng…