lies dech op Matterhorn

 

Lies dech op d’Matterhorn

Fir d’Motivatioun an d’Freed um Liesen ze fërderen, huet eise Bibliothéiksgrupp d’Schoulkanner gebieden, sech mat Hëllef vun den Antolin-Punkten bis erop op d’Matterhorn ze liesen. Déi Klassen, déi wollte matmaachen, hate puer Wochen Zäit fir souvill Punkten op Antolin ze sammelen wéi d’Matterhorn héich ass, also 4478. D’Kanner hunn dësen Défi ugeholl, fläisseg gelies a Punkte gesammelt. Virun der Vakanz konnten si sech endlech hir wuelverdéngte Belounung ofhuelen, schwäizer Schockela.

Lo gëllt et, sech dee nächste Bierg
ropzeliesen, mee och des Aufgab wäerten eis Schüler meeschteren.

 

lies dech op Matterhorn